Scientific Committee


 

Doğan ABUKAY (Izmir Institute of High Technology)

Harun AKKUŞ (Yüzüncü Yıl University)

Mehmet Ali AKSAN (İnönü University)

Bekir AKTAŞ (Gebze Institute of High Technology )

Çetin ARIKAN (İstanbul University)

Lütfi ARDA (Bahçeşehir University)

İman ASKERZADE (Ankara University)

Ali BAYRI (Adıyaman University)

Ahmet BULUT (Ondokuz Mayıs University)

Şükrü ÇAVDAR ( Gazi University)

Hasan EFEOĞLU (Atatürk Univertsity)

Sezai ELAGÖZ (Cumhuriyet University)

Ayhan ELMALI (Ankara University)

İsmail ERCAN (Düzce University)

Yüksel ERGÜN (Anadolu University)

Ayşe EROL (İstanbul University)

Ramazan ESEN (Çukurova University)

Abdullah GÜNEN (Gazi Universtiy)

Kazuo KADOWAKI (Japan)

Faruk KARADAĞ (Çukurova University)

Refik KAYALI (Niğde University)

Selçuk KERVAN (Nevşehir University)

Haluk KORALAY (Gazi University)

Hakan KÖÇKAR (Balıkesir University)

Andres E. Sotelo MIEG (Spain)

Saffet NEZİR (Kırıkkale University)

Ramis Mustafa ÖKSÜZOĞLU (Anadolu University)

Süleyman ÖZÇELİK (Gazi University)

Engin ÖZDAŞ (Hacettepe University)

Lütfi ÖZYÜZER (Izmir Institute of High Technology)

Anotoli SIDORENKO (Moldova)

Lenor TAGIROV (Russia)

Mustafa TEPE (Ege University)

Cabir TERZİOĞLU (Abant İzzet Baysal University)

Orhan UZUN (Gaziosmanpaşa University)

Arcady ZHUKOV (Russia)